Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spekülatif Fiyat Artış Tespitine Yönelik Denetimler yapıldı.

İlimiz Defterdarlığımızca Medikal Malzeme satışı, hijyen ürünleri ve tahıl ürünlerinin toptan ve perakende satışı yapan mükelleflerimizin iş yerlerinde Spekülatif Fiyat Artış Tespitine Yönelik Denetimler yapılmaktadır.