Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

COVID-19 Salgını Sebebiyle Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Tahsilatların Banka Aracılığıyla Yapılması Hakkında

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel pandemi” olarak tanımlanan COVID-19 salgını sebebiyle vatandaşlarımızın akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü veznesi aracılığıyla yapılacak tahsilatın banka aracılığıyla ile Sinop Muhasebe Müdürlüğümüzün tahsilat hesabına yapılarak ve vezneden yapılacak ödemelerin ilgililerin banka hesaplarına aktarılması suretiyle de gerçekleştirilebilecektir.

Bu çerçevede; vatandaşlarımız
  • 2/B Satışına Ait Ödemeleri,
  • İdari Para Cezaları
  • Geçici Teminat, Kesin Teminat ve Kişi Borcu Ödemeleri 
  • İcra Daireleri ve Mahkemeler Tarafından Yatan Paralar ile Vekalet Ücreti vb.

Ödemelerini Defterdarlığımız Sinop Muhasebe Müdürlüğünün banka hesap numarasına yatırabileceklerdir.

Sinop Muhasebe Müdürlüğümüz Banka Bilgileri