Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Misyonumuz

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek​.​​​​

​​​​​Vizyonumuz

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

✓​ Mali disiplinden taviz vermeyen,
✓ Mali​ yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
✓ Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,​

✓ Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin ​kullanan,

✓​ Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.​

Sinop Defterdarlığı

Misyonumuz

Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözeterek, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemek.

Vizyonumuz

Hızlı ve Kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verilebilir, bir Defterdarlık.