İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında 05-06-07  Kasım 2018 tarihlerinde Defterdarlığımız personeline İş Sağlığı ve ve Güvenliği konusunda eğitim verilmiştir.